Respijtzorg thuis

Zorg overdragen aan een ander kan met respijtzorg. Iemand neemt dan de zorg voor uw naaste over. Dat kan in de vertrouwde omgeving thuis. Zowel incidenteel als structureel is mogelijk.

Mist u soms iemand om op terug te vallen, als het wat minder goed gaat? Misschien heeft u geen kinderen, wonen zij niet naast de deur of hebben ze het druk met het eigen gezin. Veel mensen komen door een beperking, ouderdom of ziekte niet zo makkelijk in contact met anderen. Herkent u dat en voelt u zich er ook soms alleen voor staan?

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in hun laatste levensfase te zwaar, dan zijn onze vrijwilligers er om u hierin te ondersteunen.

Voor mensen met psychiatrische problematiek is het niet altijd vanzelfsprekend dat er iemand is met een luisterend oor en je helpt je zinnen te verzetten. Vriendendienst kan hierin een rol vervullen door deelnemers te koppelen aan een vrijwilliger. Een maatje die samen met de deelnemer ‘leuke dingen’ onderneemt en de deelnemer ondersteunt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer

Kinderen en volwassenen met een beperking hebben soms anderen nodig om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Om samen thuis iets te doen of om er even op uit te gaan.

Soms kunnen problemen in een gezin ervoor zorgen dat een kind te weinig aandacht krijgt. Stichting Vitalis koppelt kinderen tussen en 5 en 18 jaar aan een volwassen vrijwilliger. Samen gaan ze leuke activiteiten doen die het kind graag wil.

Handen in huis biedt 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger die intensieve mantelzorg verleent. De vervanging is voor minimaal drie dagen en het maximale aantal dagen is afhankelijk van de wens van de hulpvrager / mantelzorger en de financiering door de zorgverzekeraar.