Tijd voor jezelf

Tijd voor jezelf

Uitrusten, vrienden zien, op vakantie gaan, of even andere dingen doen dan zorgen. Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander zodat u tijd heeft voor andere zaken. Deze zorg kan bij u thuis of buitenshuis, voor kortere of langere tijd gegeven worden. Soms is respijtzorg kosteloos en soms zijn er kosten aan verbonden. Op de sites van de verschillende organisaties ziet u welke mogelijkheden u heeft.  Mezzo geeft op haar site een duidelijk overzicht van de financieringsmogelijkheden bij betaalde respijtzorg.