Tijd voor jezelf

Tijd voor jezelf

Uitrusten, vrienden zien, op vakantie gaan, of even andere dingen doen dan zorgen. Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander zodat u tijd heeft voor andere zaken. Deze zorg kan bij u thuis of buitenshuis, voor kortere of langere tijd gegeven worden. Soms is respijtzorg kosteloos en soms zijn er kosten aan verbonden. Op de sites van de verschillende organisaties ziet u welke mogelijkheden u heeft.  Mezzo geeft op haar site een duidelijk overzicht van de financieringsmogelijkheden bij betaalde respijtzorg.

‘Ik ga nietachter de geraniumszitten, omdat mijn man ziek is’

Ans Haket (72) is mantelzorger voor haar man Johan (72) die al 25 jaar Parkinson heeft. Ze wonen in Leidschendam.

Lees dit verhaal