Relaties en eenzaamheid

Relaties en eenzaamheid

Intensieve, langdurige zorg voor naasten kan leiden tot overbelasting, sociale isolatie en eenzaamheid. Dit kan weer invloed hebben op de relatie tussen partners, maar ook met vrienden en familie.  Wat kun je hier tegen doen?

Als reden voor eenzaamheid geeft 55 procent van de mantelzorgers aan dat door hun zorgtaken de relatie met degene voor wie zij zorgen verandert. Lees er meer over.

Iedereen heeft behoefte aan andere mensen om zich heen. Maar als u een intensieve zorgtaak heeft is het soms moeilijk om echt met anderen in contact te komen.

Mantelzorg kan leiden tot spanningen binnen relaties. Kwadraad maatschappelijk werk geeft tip en biedt hulp op meerdere locaties in Leidschendam-Voorburg.