Financiële regelingen

Financiële regelingen

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op enkele regelingen die u bij de zorg kunnen ontlasten. De belangrijkste manieren om Wmo-ondersteuning krijgen zijn Zorg in natura (zin) of Persoonsgebonden budget (pgb).  Maar daarnaast zijn er ook andere zaken om rekening mee te houden in uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld kortingen op uw uitkering.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kunt u daarmee als mantelzorger?

Heeft u een laag inkomen en maakt u bijzondere, noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor bijzondere bijstand. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal tegemoetkomingen. Zo zijn er in bepaalde situaties vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er de mogelijkheid tot een aanvraag voor extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Ook uw zorgverzekering kan ondersteuning bieden bij mantelzorg. Check hiervoor uw polisvoorwaarden.

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen.

Een levenstestament treedt in werking op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, uw eigen belangen te behartigen of zelfstandig zaken te regelen. Op dat moment neemt iemand anders deze zaken van u over.

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn of psychiatrisch patiënt zijn. Of omdat zij een verslaving hebben. Om te zorgen dat situatie onder controle blijft kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.